PAÏSOS

PAÏSOS

GUIA PER TROBAR ELS ARTICLES PER NACIONS

PAÏSOS No hi ha productes

Subcategories

 • ESTATS UNITS DE AMÉRICA

  MILES DE PEÇES DEL ESERCIT MES GRAN DEL MON

  DIVIDIT EN EPOQUES 

 • ALEMANIA
 • GRAN BRETAÑA
 • UNIÓN SOVIÉTICA / RUSIA
 • ALTRES PAISOS

  TOTS AQUELLS PAISOS QUE NO SON DINTRE DELS GRANS GRUPS..ASIA,OCEANIA,SUD AMERICA,AFRICA..

 • UNITED NATIONS (ONU)

  TOT TIPUS DE ARTICLES DE LES FORCES DE LAS NACIONS UNIDES

 • AUSTRIA

  PAIS NO ALIENAT A LA GUERRA FREDA.ES UN CAS APART DINTRE DEL MOM MILITAR.ENCARA PORTANT EL COLOR VERD.

 • BELGICA

  UN PAIS D´EUROPA AMB UNA GRAN HISTORIA MILITAR

 • BULGARIA

  TOT TIPUS D´ARTICLES DE L´ESERCIT MES PETIT DEL PACTE DE VARSOVIA I DEL SEU MOMENT ACTUAL A L´OTAN

 • CROACIA

  ARTICLES MILITARS DE LES FORCES ARMADES CROATES

 • DINAMARCA

  UN DEL PAISOS DE LA OTAN DINTRE DELA ALIANÇA ESCANDINAVA.

  ESERCIT PETIT i RESERVA i DEFENSA CIVIL GRANS

 • ESLOVAQUIA

  VESTUARI i COMPLEMENTS DE LA REPUBLICA D´ESLOVAQUIA

 • ESPANYA

  MATERIAL ORIGINAL i SOUVENIRS DEL´ESERCIT ESPANYOL

 • GRECIA

  GRECIA ES UN DELS ESERCITS AMB AIRE MES ANTIC DE LA OTAN

 • HOLANDA

  UN PETIT PAIS AMB UN PETIT ESERCIT PERO MOLT MODERN i PREPARAT

 • HUNGRIA

  MATERIAL D´UN DELS PAISOS DE L´ANTIC PACTE DE VARSOVIA I DEL SEU PRESENT DINTRE DE LA OTAN 

 • FINLANDIA

  UN ESERCIT MOLT CAPACITAT PER EL MEDI ON ES MOU..

  ENTRE DOS AIGUES..MATERIAL RUS i OCCIDENTAL A PARTS IGUALS

 • FRANÇA

  UN DEL PAISSOS MES IMPORTANTS A L´HISTORIA MILITAR..ARTICLES i VESTUARI

 • ITALIA

  LA NOSTRA SELECCIO DE VESTUARI I EQUIPAMENT DEL´EXERCIT ITALIA

 • NORUEGA

  PAIS D´HIVERN MATERIAL D´HIVERN

 • POLONIA

  UN GRAN PAIS SEMPRE DOTA IMPERIS PROPERS,AMB UN AGRN HISTORIA MILITAR i UN GRAN ESERCIT ACTUALMENT

 • PORTUGAL

  PORTUGAL TE UN ESERCIT PETIT PERO MOLT INTERESANT EN CUANT A UNIFORMITATS

 • REPÚBLICA CHECA...

  ROBA I COMPLEMENTS DELS EXERCITS DE LA REPUBLICA CHECA ACTUAL

 • RUMANIA

  TRADICIONALMENT UN GRAN ESERCIT EN NOMBRE DE SOLDATS PERO AMB MATERIAL OBSOLET ,ENCARA AVUI EN DIA ,I AMB UNA CONCIENCIA D´AUTODEFENSA..PERO EL SEU MATERIAL TE L´ENCANT DELS DISSENYS ANTICS 

 • SERBIA

  EL PAIS MES POTENT  DELS BALCANS I L´ESERCIT MES POTENT

 • SUECIA

  EL PARE DELS PAISOS NO ALINEATS AMB UN FORT ESERCIT...

 • TXECOSLOVAQUIA...

  ARTICLES DE UN DELS EXERCITS MES IMPORTANTS DEL PACTE DE VARSOVIA  

 • IUGOESLAVIA COMUNISTA...

  TOT TIPUS D´ARTICLES MILITARS i POLITICS DE LA EXTINTA IUGOESLAVIA 

 • SUISSA

  EL PAIS NEUTRAL MES CONEGUT i RECONEGUT DEL PLANETA..AMB UN ESERCIT MOLT GRAN INSPIRAT EN LA CIUDADANIA 

 • TURQUIA

  TURQUIA ES PART DE LA OTNA PERO NO HO SEMBLA,EL SEU ESERCIT ES ENORME PERO OBSOLET I NO GAIRE PREPARAT

 • ASIA

  UNIFORMITATS DEL PAISOS DEL CONTINENT ASIATIC

 • ISRAEL I ELS PAÍSOS ARABS

  UNIFORMITATS I MATERIAL D´ISRAEL I PAISOS ARABS